Tech-Expert > Energie-Innovator

Mijn naam is Theo van der Sluijs, geboren in 1975 in Rotterdam. Aangenaam kennis te maken.

Sinds ik me kan herinneren, ben ik gefascineerd door technologie. Als geboren Rotterdammer ontdekte ik als kind de wondere wereld van computers via mijn Commodore 64. Die passie voor technologie heeft mijn hele leven bepaald, ook toen ik ik in 2001 naar Zeeland verhuisde.

Mijn carrière was altijd geworteld in techniek en software. Van het bouwen van complexe software- en hardware systemen tot mijn recente duik in de energietransitie – een veld dat in 2020 mijn aandacht greep.

Theo van der Sluijs, Energie Advies Zeeland

De Complexiteit van Energie in een Moderne Wereld

De wereld van energieopwekking, opslag en gebruik is tegenwoordig ingewikkeld. Met de fluctuerende energieprijzen en het verdwijnen van salderingsregelingen, is het een uitdaging om de juiste balans te vinden. Hier probeer ik bedrijven mee te helpen.

Ik beheer vijf servers die realtime energieprijzen ophalen, verwerken en weergeven. Meer dan 10.000 gebruikers zijn afhankelijk van mijn systeem voor de meest actuele inkoop- en verkoopprijzen van elektriciteit en gas. Ik was één van de eerste in Nederland die zo’n systeem had en liep hier dus redelijk mee voorop. Als u wilt kunt u zich gratis aanmelden op mijn Telegram Bot.

blank

Eigen Energiebeheer: Innovatief en Praktisch

Mijn fascinatie met technologie heeft me ertoe gebracht mijn eigen Energie Management Systeem (EMS) te bouwen. Ik gebruik een Raspberry Pi en Home Assistant om verbinding te maken met verschillende apparaten en omvormers. Zo optimaliseer ik het energieverbruik binnen de mogelijkheden. Thuis leg ik zelf elektra aan, installeer kleine schakelkasten en zet ik netwerken op, zowel bekabeld als via wifi en straalverbindingen. In mijn huis heb ik vier serverkasten geïnstalleerd: één in de meterkast, één op de eerste verdieping, één in de schuur en zelfs één in de paardenstal. Op deze manier kan ik het EMS alles monitoren en echt slim schakelen wanneer nodig.

Netwerken en Samenwerkingen

Mijn netwerk strekt zich uit van bouwadviseurs tot waterstofarchitecten. Ik onderhoud contacten met ambtenaren die zich bezighouden met monumenten en beschermd dorpsgezicht. Regelmatig bezoek ik de kerncentrale in Borsele en zit ik samen met de Directeur voor inzichten in energievraagstukken. Ook zit ik maandelijks rond de tafel met een voormalig directeur van een grote energiemaatschappij en heb ik nauwe contacten met wethouders van gemeente Borsele. Op deze manier heb ik snel toegang tot informatie en kan ik deze gebruiken bij particulieren en MKB om ze niet alleen nu te helpen maar ook richting de toekomst klaar te zijn voor wat gaat komen.

Bijdragen aan Gemeenschap en Duurzaamheid

Met de gemeente Borsele heb ik een duurzaamheidswerkgroep opgericht. We organiseren thema-avonden en werken aan het verduurzamen van lokale dorpen. Het doel is om tegen 2045 minder afhankelijk te zijn van gas. Mijn Rotterdamse mentaliteit – ‘niet lullen maar poetsen’ – in combinatie met mijn pragmatische aanpak, heeft me geholpen in deze reis. Ik focus op nut, noodzaak en bruikbaarheid. Dit is vooral zichtbaar in mijn nieuwste onderneming, die antwoorden biedt op vragen over energie, het optimaal gebruik van zonnepanelen, thuisaccu’s en meer. Dit is niet alleen een technische reis geweest, maar ook een reis van persoonlijke groei en gemeenschapsbijdrage. In de wereld van technologie en energie blijf ik leren, innoveren en bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Elke stap in deze reis heeft me gebracht waar ik nu ben – een bruggenbouwer tussen technologie en duurzaamheid, gedreven om een verschil te maken in de wereld van energie en klimaat en om u daarbij te helpen.